14/02/2020 - 20/2/2020: Τσικνίζουμε μαζί με τους δημότες στις 12:00 !