08/05/2017 - Ανθεστήρια 2017. Κυριακή 14 Μαϊου 2017, στις 6:00 μ.μ