28/09/2018 - Αθλούμαι ενάντια στις εξαρτήσεις, 29/9/2018