24/10/2017 - Δεκαπενθήμερο Σκαλιώτικης Ερασιτεχνικής Δημιουργίας