05/11/2018 - Εκδρομή για τα άτομα 3ης Ηλικίας. Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018