03/04/2017 - Καθαρισμός Ιδιωτικών Οικοπέδων κι άλλων χώρων στη Λάρνακα 2017

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

2017

Ο Δήμος Λάρνακας καλεί όλους τους ιδιοκτήτες/κατόχους  οικοπέδων και άλλων ανοικτών χώρων μέσα στα δημοτικά όρια Λάρνακας να προβούν μέχρι και τις 30 Απριλίου 2017 στον καθαρισμό τους και να απομακρύνουν χόρτα, ξύλα, κλαδιά, άχρηστα αντικείμενα και άλλες ακαθαρσίες.

Η απομάκρυνση των αναφερόμενων αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σε αδειοδοτημένες μονάδες παραλαβής πράσινων αποβλήτων, δεδομένου ότι έχει κλείσει οριστικά ο χώρος σκυβάλων στην περιοχή Τεσεφάνου στον οποίο άρχισαν από τον περασμένο Φεβρουάριο εργασίες αποκατάστασης. 

Για όσους αδυνατούν να καθαρίσουν τα οικόπεδα και άλλους χώρους τους μέχρι  την πιο πάνω ημερομηνία, ο Δήμος  θα διαθέτει ειδικά συνεργεία τα οποία θα αναλαμβάνουν  τον καθαρισμό των αναφερόμενων χώρων και θα χρεώσει τους ιδιοκτήτες/κατόχους  με τα σχετικά έξοδα.

Διευκρινίζεται ότι:

(α)        Αν ο καθαρισμός από τον ιδιοκτήτη κριθεί μη ικανοποιητικός, το συνεργείο του Δήμου θα προβαίνει σε πλήρη καθαρισμό του οικοπέδου και θα χρεώνει τον ιδιοκτήτη με τα σχετικά έξοδα.

(β)        Η ευθύνη του καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη, έστω κι αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από τρίτους.

(γ)        Όσοι διατηρούν μηχανήματα ή άλλα μεγάλα αντικείμενα, πρέπει να τα μετακινήσουν έγκαιρα για σκοπούς καλύτερου καθαρισμού, διαφορετικά ο Δήμος δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή πρόκληση ζημιάς.

Για περισσότερες πληροφορίες   θα μπορεί το Κοινό να απευθύνεται από τώρα στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου στα τηλ.24816539, 24816540, 24816541, 24816542 ).

Ο Δήμος κάνει έκκληση προς όλους να συνεργασθούν ούτως ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στον τομέα της καθαριότητας  και της ευπρέπειας της πόλης μας.

 

Λάρνακα, 29 Μαρτίου 2017