15/12/2014 - Λειτουργία του καταστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Ανάκυκλος Περιβαλλοντική