15/12/2014 - Ο Δήμος Λάρνακας πληροφορεί το Κοινό ότι με την ευκαιρία της Γιορτής των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων οι Υπηρεσίες του Δήμου Λάρνακας θα είναι κλειστές ως εξής:

Ο Δήμος  Λάρνακας  πληροφορεί  το  Κοινό  ότι  με την   ευκαιρία  της  Γιορτής  των Χριστουγέννων, της  Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων οι  Υπηρεσίες του  Δήμου  Λάρνακας  θα είναι  κλειστές  ως εξής:

Κεντρικά Γραφεία και άλλες Δημοτικές Υπηρεσίες 
Τετάρτη                24/12/2014
Πέμπτη                 25/12/2014
Παρασκευή          26/12/2014
Πέμπτη                     1/1/2015
Παρασκευή               2/1/2015
Τρίτη                         6/1/2015

Δημοτική Λιανική Αγορά
Θα λειτουργήσει κανονικά την Τετάρτη  24/12/2014    

Πέμπτη                 25/12/2014
Παρασκευή          26/12/2014
Πέμπτη                     1/1/2015
Τρίτη                         6/1/2015

Υπηρεσία Αποκομιδής Σκυβάλων
Θα λειτουργήσει κανονικά την Τετάρτη  24/12/2014

Πέμπτη                 25/12/2014
Παρασκευή          26/12/2014
Πέμπτη                     1/1/2015
Παρασκευή               2/1/2015
Τρίτη                         6/1/2015

Οι  ένοικοι των υποστατικών  από  τα οποία  η συλλογή   σκυβάλων  εμπίπτει με τις πιο πάνω ημερομηνίες,  παρακαλούνται  όπως αφήσουν τα σκύβαλα  τους  για αποκομιδή,  την επόμενη  καθορισμένη  ημέρα  για την  περιοχή τους.

Έχουν γίνει ειδικές διευθετήσεις ώστε τα Συνεργεία Ασφαλείας του Δήμου να εργαστούν μόνο για έκτακτες ανάγκες.

Η Υπηρεσία Αποκομιδής Σκυβάλων θα εργαστεί κατά τις αργίες, μόνο για τις ανάγκες στο Παραλιακό Μέτωπο των Φοινικούδων, στην περιοχή Μακένζυ και γενικά στο κέντρο της πόλης για την ευπρέπεια της πόλης.

Επίσης, ο Δήμος Λάρνακας πληροφορεί το Κοινό, ότι όλες οι Δημοτικές Υπηρεσίες θα είναι κλειστές την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2015, καθότι δόθηκε υποχρεωτική άδεια στα πλαίσια εξοικονόμησης.

Λάρνακα, 11 Δεκεμβρίου  2014