18/07/2018 - Προκήρυξη Ζηνώνειων Υποτροφιών 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΖΗΝΩΝΕΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

 

Ο Δήμος Λάρνακας  στοχεύοντας στo δικαίωμα της μάθησης προς όλους τους νέους και στην παροχή κινήτρων για την όσο το δυνατόν ποιοτικότερη επιμόρφωση των Δημοτών, δέχεται αιτήσεις για  υποτροφίες (πλήρεις και μερικές) για το έτος 2018-2019.

Οι υποτροφίες θα δοθούν σε Δημότες Λάρνακας και θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι και την 27η Αυγούστου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και έντυπα υποβολής  – αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του Δήμου Λάρνακας (5ο όροφος), Λεωφόρος Αθηνών, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ. – 2:30 μ.μ. στο τηλέφωνο  24816595, καθώς και στην Ιστοσελίδα του Δήμου www.larnaka.org.cy

 

Πληροφορίες

Αιτήσεις