07/11/2018 - Βρες το ταλέντο σου!

 

ΒΡΕΣ ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΣΟΥ! Βρες τον κλάδο και τη χώρα σπουδών που σου ταιριάζει…

 

Το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, συνδιοργανώνουν στις 24 Νοεμβρίου 2018 ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Βρες το Ταλέντο σου! Βρες τον κλάδο και τη χώρα σπουδών που σου ταιριάζει…».

 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Δεξιοτήτων και έχει ως στόχο την ενημέρωση των μαθητών, των γονέων, των πολιτών που θέλουν να συνεχίσουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση τους, τους συνδέσμους γονέων και γενικότερα όλων των φορέων που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τους νέους κλάδους και τις νέες ειδικότητες της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επιδιώκει να καταστήσει ελκυστικότερη την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στους ανθρώπους όλων των ηλικιών. Η ΕΕΚ συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην αύξηση της απασχόλησης.

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας από τις 4:30 μμ. μέχρι τις 7:30 μμ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από τη Λειτουργό του Κέντρου κ. Μυρτώ Κατσούρη στο τηλέφωνο 24620993.

 

Το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.