Αναπτυξιακά Έργα

Μελέτη για την ανάπλαση της ενορίας Αγίου Ιωάννη
Πολεοδομικό έργο βελτίωσης της Λεωφόρου Γ. Χριστοδουλίδη
Πλατεία Παλλάς
Έργα ανάπλασης και η σημασία τους στην ανοζωόγηνηση του κέντρου της Λάρνακας.
ΛΙΜΑΝΙ - ΜΑΡΙΝΑ Αναπτυξιακές επιλογές
Πολεοδομικό έργο βελτίωσης της οδού Πιαλέ Πασά