Έντυπα / Αιτήσεις

Αιτήσεις Τεχνικής Υπηρεσίας

Διαδικασίες για τη διοργάνωση εκδηλώσεων ψυχαγωγίας με εισιτήριο εισόδου επί πληρωμή