Δημοτικό Μέλαθρο Ευγηρίας

Τέλος ένας από τους σημαντικότερους τομείς του πολιτιστικού τμήματος είναι αυτός των εκδόσεων. Οι εκδόσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού της πόλης μας και η πολιτιστική υπηρεσία δημιουργεί δική της εκδοτική επιτροπή.

Η υπηρεσία έχοντας γνώμονα τα πιο πάνω δημιούργησε την δική της εκδοτική επιτροπή που αποτελείται από ανθρώπους των γραμμάτων και τεχνών στην πλειοψηφία τους Λαρνακείς οι οποίοι αφιλοκερδώς εργάζονται για το πλούσιο πλέον εκδοτικό έργο του Δήμου. Σημαντικές εκδόσεις του Δήμου είναι το « Λάρνακα » που αποτελεί σήμερα μια πραγματική εγκυκλοπαίδεια για τη Λάρνακα.