Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ευρωπαϊκοί και άλλοι οργανισμοί

 

Life Payt

http://www.life-payt.eu/el/

 

 

  

 

Πρόγραμμα EURODYSSEE

Ανοικτές ευκαιρίες για νέους Κύπριους για Πρακτική άσκηση στο εξωτερικό: http://www.eures.gov.cy/mlsi/dl/eures/eures.nsf/index_en/index_en?OpenDocument

Ευρωπαϊκή Ένωση
http://europa.eu.int/index-en.htm

Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη
http://www.osce.org

Συμβούλιο της Ευρώπης
http://www.coe.int

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
http://www.un.org

Κοινοπολιτεία
http://www.commonwealth.org.uk

Pimms Transfer
http://pimmstransferlca.blogspot.com/
www.pimms-transfer-eu.org

Pimms Capital
http://www.pimms-capital.eu/
http://pimmscapitallca.blogspot.com/

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED: MARIE PROJECT
http://www.marie-medstrategic.eu/

Διαχείριση Κινητικότητας

The Pact of Islands Adopted by the European Parliament