Οικονομικό Τμήμα

Λογιστήριο

Η Υπηρεσία ασχολείται με τη Σύνταξη και τον Έλεγχο Προϋπολογισμών, τις εισπράξεις στο Δήμο, τον έλεγχο και την έκδοση των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου, την είσπραξη των επαγγελματικών αδειών και επαγγελματικών υποστατικών, τα τέλη σκυβάλων, καθώς και των τελών ακινήτου ιδιοκτησίας.

Τμήμα Είσπραξης Φόρων

Η Υπηρεσία υπάγεται στο Οικονομικό Τμήμα και ασχολείται με τις εισπράξεις τελών σκυβάλων, επαγγελματικών αδειών και αδειών επαγγελματικών υποστατικών καθώς και του φόρου θεάματος.

Δημοτική Αποθήκη

Η Δημοτική Αποθήκη υπάγεται στο Οικονομικό Τμήμα. Η Αποθήκη ασχολείται με την έρευνα και αγορά υλικών, με την αποθήκευση αυτών και ταυτόχρονα αποθηκεύει υλικά και προμηθεύει με αυτά  όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.

 

Ωράριο Ταμείου: 8:00-13:30

Για τις οικονομικές καταστάσεις πατήστε εδώ.