Οικονομικό Τμήμα

Το Οικονομικό Τμήμα του Δήμουαπαρτίζεταιαπό το Λογιστήριο, το Ταμείο, την Υπηρεσία Μισθοδοσίας και Συντάξεων, την Αποθήκη και το Τμήμα Είσπραξης Φόρων. Του Οικονομικού Τμήματος προΐσταται ο Δημοτικός Ταμίας κ.Αλέξανδρος Αναστασίου. Το Τμήμα στεγάζεται και προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κοινό,στον 2ο όροφο των Κεντρικών Γραφείων, με εξαίρεση την Αποθήκη. Η Δημοτική Αποθήκη βρίσκεται στη Βιοτεχνική Περιοχή. Οι κύριες δραστηριότητες του Τμήματος είναι η διενέργεια όλων των οικονομικών συναλλαγών που έχουν σχέση με τις εισπράξεις και πληρωμές του Δήμου και γενικά με τον έλεγχο της χρήσης των κονδυλιών του προϋπολογισμού από τα διάφορα τμήματα.

 
Παρόμοιες ενέργειες γίνονται για το πόσιμο νερό και το νερό των κολυμβητικών δεξαμενών. Εξειδικευμένο προσωπικό του Τμήματος διεξάγει εκστρατεία καταπολέμησηςτης ποντίκας με την τοποθέτηση δολωμάτων και τη συνεχή επιθεώρηση και ανανέωσητους. Επίσης το Τμήμα διαθέτει συνεργείογια ψεκασμούς εντόμων σε στάσιμα νερά, με εγκεκριμένα φάρμακα από το Τμήμα Γεωργίαςκαι την Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Οι κύκλοι ψεκασμών αναλόγως βροχόπτωσης κάθε χρονιάς πραγματοποιούνται κυρίως από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Οκτώβρη.Το Τμήμα εξετάζει όπως, παράπονα πολιτών που αφορούν οχληρία, υπερχείλιση λυμάτων,έλεγχο αποχετεύσεων, παράπονα για σκύβαλακαι οτιδήποτε αφορά τη δημόσια υγεία. Η Υπηρεσία εκδίδει άδειες κατοχής σκύλων και έχει υπό την ευθύνη της την απομάκρυνση ή/και μετακίνηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
Λειτουργοί της Υπηρεσίας ασχολούνται μετον έλεγχο των παραλιών μέσα στα πλαίσιατου προγράμματος Γαλάζια Σημαία. Επίσης Λειτουργοί παρακολουθούν την κατάστασηστις Αλυκές και προβαίνουν σε ανάλογες ενέργειες σε συνεργασία με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Στον χώρο των Αλυκών πραγματοποιούνται διαλέξεις σε σχολεία σχετικά με την χλωρίδα και την πανίδα. Τέλος, η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της ανακύκλωσης αποβλήτων στην πόλη καθώς και για την προώθηση της οικολογικής και περιβαλλοντικής συνείδησης προωθώντας παράλληλα την αειφόρο ανάπτυξη.

 

Ωράριο Ταμείου: 8:00-13:30

Για τις οικονομικές καταστάσεις πατήστε εδώ.