Προσφορές

 

1. Διαγωνισμός για την δημιουργία και λειτουργία Χριστουγεννιάτικου Χωριού στην Πλατεία Ευρώπης (65-2019) Ακύρωση - Ανακοίνωση.

2. Προμήθεια ενός καινούργιου βαν αυτοκινήτου (68/2019)

3. Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή προτάσεων για την παραχώρηση άδειας χρήσης της πλατείας Ευρώπης, με σκοπό τη δημιουργία και λειτουργία Χριστουγεννιάτικου Χωριού κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων 2019 με δικαίωμα στο Δήμο για ανανέωση της άδειας για τις αντίστοιχες περιόδους 2020 και 2021 (69/2019) 
Ανακοίνωση

7. Προμήθεια ενός καινούργιου ημιφορτηγού διπλοκάμπινου αυτοκινήτου 4Χ2 (καμπίνα πλαίσιο με κάσια) (70/2019)

8. Προμήθεια και εγκατάσταση 1800 τ.μ συνθετικού χορτοτάπητα στο Δημοτικό Κήπο Λάρνακας (71/2019)

9. Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης για τις ανάγκες του ανοικτού σχολείου του Δήμου Λάρνακας για περίοδο ενός έτους με δικαίωμα στο Δήμο για ανανέωση της σύμβασης για ακόμα ένα χρόνο. (72/2019)

10. Ζήτηση προσφορών - Διαγωνισμός αρ.64/2019

     Διαγωνισμός για αγορά υπηρεσιών για διδασκαλία του προγράμματος αγγλικής γλώσσας σε ρωσόφωνους για τις         ανάγκες του ανοικτού σχολείου Δήμου Λάρνακας (64-1/2019)

     Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτή για διδασκαλία του προγράμματος Functional/Κυκλίκή           
     Γυμναστική για τις ανάγκες του ανοικτού σχολείου Δήμου Λάρνακας (64-2/2019)

     Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτή για διδασκαλία του προγράμματος ποδοσφαίρου σε παιδιά για      τις ανάγκες του ανοικτού σχολείου Δήμου Λάρνακας (64-3/2019)

    Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτή για διδασκαλία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών      και δημιουργίας ιστοσελίδων/διαχείρισης social media για τις ανάγκες του ανοικτού σχολείου Δήμου Λάρνακας (64-      4/2019)

    Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτη για διδασκαλία του προγράμματος ζωγραφικής για τις ανάγκες        του Ανοικτού Σχολείου (64-5/2019)

     Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτή για διδασκαλία του προγράμματος κεραμικής για τις ανάγκες          του ανοικτού σχολείου Δήμου Λάρνακας (64-6/2019)

     Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτή για διδασκαλία των προγραμμάτων θεάτρου και θεατρικού              παιχνιδιού για τις ανάγκες του ανοικτού σχολείου Δήμου Λάρνακας (64-7/2019)

   Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτη για διδασκαλία του προγράμματος ισπανικής γλώσσας για τις         ανάγκες του Ανοικτού Σχολείου (64-8/2019)

    Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτή για διδασκαλία του προγράμματος ιταλικής γλώσσας για τις            ανάγκες του ανοικτού σχολείου Δήμου Λάρνακας  (64-9/2019)

    Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτή για διδασκαλία του προγράμαμτος ελληνικών χορών για τις            ανάγκες του ανοικτού σχολείου Δήμου Λάρνακας (64-10/2019)

    Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτή για διδασκαλία του προγράμματος hip-hop για τις ανάγκες του       ανοικτού σχολείου (64-11/2019)

    Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτή για διδασκαλία του προγράμματος ρωσικής γλώσσας για τις            ανάγκες του ανοικτού σχολείου (64-12/2019)

    Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτή για διδασκαλία του προγράμματος τουρκικής γλώσσας για τις          ανάγκες του ανοκτού σχολείου (64-13/2019)

     Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτή για διδασκαλία του προγράμματος φωτογραφίας για τις ανάγκες
     του ανοικτού σχολείου (64-14/2019)

     Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτή για διδασκαλία του προγράμματος ψυχολογίας για τις ανάγκες         του ανοικτού σχολείου Δήμου Λάρνακας (64-15/2019)    

     Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτή για διδασκαλία του προγράμματος τένις για τις ανάγκες του             ανοικτού σχολείου Δήμου Λάρνακας (64-16/2019)  

    Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτή για διδασκαλία του προγράμματος επιτραπέζιας αντισφαίρισης        για τις ανάγκες του ανοιτκού σχολείου Δήμου Λάρνακας (64-17/2019)

     Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτή για διδασκαλία του προγράμματος ρομποτική για παιδιά για τις      ανάγκες του ανοικτού σχολείου Δήμου Λάρνακας (64-18/2019)

     Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτή για διδασκαλία του προγράμματος Yoga για τις ανάγκες του             ανοικτού σχολείου Δήμου Λάρνακας (64-19/2019)

     Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτή για διδασκαλία του προγράμματος αγιογραγαφίας του ανοικτού       σχολείου Δήμου Λάρνακας (64-20/2019)  

     Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτή αυτοάμυνας για τις ανάγκες του ανοικτού σχολείου Δήμου               Λάρνακας (64-21/2019)

     Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτή για διδασκαλία του προγράμματος διακόσμησης εσωτερικών           και εξωτερικών χώρων για τις ανάγκες του ανοικτού σχολείου Δήμου Λάρνακας (64-22/2019)

     Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτή για διδασκαλία του προγράμματος του προγράμματος                    κυπριακής χειροτεχνίας (Σμυλί) για τις ανάγκες του ανοικτού σχολείου Δήμου Λάρνακας (64-23/2019)

     Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτή για διδασκαλία του προγράμματος Ταε Κβον Ντο για τις                   ανάγκες του Ανοικτού Σχολείου (64-24/2019)

     Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτή για διδασκαλία του προγράμματος  μαγειρικής -     
     ζαχαροπλαστικής για τις ανάγκες του Ανοικτού Σχολείου (64-25/2019)

     Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτη για διδασκαλία του προγράμματος πλέξιμο με βελόνες για τις         ανάγκες του Ανοικτού Σχολείου (64-26/2019)

      Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτη για διδασκαλία του προγράμματος τα βότανα στη ζωή μας για        τις ανάγκες του Ανοικτού Σχολείου  (64-27/2019)

     Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτη για διδασκαλία του προγράμματος beach tennis για τις ανάγκες
    του Ανοικτού Σχολείου (64-28/2019)

    Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτη για διδασκαλία του προγράμματος Πιλάτες για τις ανάγκες του         Ανοικτού Σχολείου  (64-29/2019)

     Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτη για διδασκαλία του προγράμματος photoshop  για τις  ανάγκες       του Ανοικτού Σχολείου  (64-30/2019)

     Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτη για διδασκαλία του προγράμματος ζούμπα για τις  ανάγκες             του Ανοικτού Σχολείου (64-31/2019)

     Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτη για διδασκαλία του προγράμματος κατασκευής χειροποίητης           τσάντας (πλεκτη)  για τις ανάγκες του Ανοικτού Σχολείου (64-32/2019)

     Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτη για διδασκαλία του προγράμματος εκμάθησης ελληνικής                 γλώσσας σε αγγλόφωνους με βελόνες για τις  ανάγκες του Ανοικτού Σχολείου (64-33/2019)

    Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτη για διδασκαλία του προγράμματος γαλλικής γλώσσας για τις           ανάγκες του Ανοικτού Σχολείου (64-34/2019)

     Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτη για διδασκαλία του προγράμματος θέματα ορθόδοξης                     θεολογίας και ζωής  για τις  ανάγκες του Ανοικτού Σχολείου (64-37/2019

    Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτη για διδασκαλία του προγράμματος ξιφασκίας για τις                        ανάγκες του Ανοικτού Σχολείου (64-38/2019)

    Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτη για διδασκαλία του προγράμματος μπαλέτου για τις                          ανάγκες του Ανοικτού Σχολείου (64-39/2019)

    Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτη για διδασκαλία του προγράμματος χειροποίητων κατασκευών           για τις ανάγκες του Ανοικτού Σχολείου (64-40/2019)

     Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτη για διδασκαλία του προγράμματος κθάρας για τις ανάγκες               του Ανοικτού Σχολείου (64-41/2019)

     Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτη για διδασκαλία του προγράμματος διατροφολογίας για τις              ανάγκες του Ανοικτού Σχολείου (64-42/2019)

    Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτη για διδασκαλία του προγράμματος Κινεζίκής Γλώσσας για τις          ανάγκες  του Ανοικτού Σχολείου (64-43/2019)

    Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτη για διδασκαλία του προγράμματος σύγχρονου χορού για τις            ανάγκες του Ανοικτού Σχολείου (64-44/2019)

     Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτη για διδασκαλία του προγράμματος ποδηλασίας για τις ανάγκες       του Ανοικτού Σχολείου (64-45/2019)

 

11. Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λάρνακας σε σχέση με τη συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα (76/2019)

12. Παροχή υπηρεσιών για καθαρισμό πάρκων στο Δήμο Λάρνακας (78/2019)

13. Παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών για το ασφαλιστικό Χαρτοφυλάκιο του Δήμου Λάρνακας (80/2019)

14. Συντήρηση Δρόμων της Λάρνακας (81/2019)

Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων