Προσφορές

1. Διαγωνισμός Αρ.5/2018. Εκδήλωση Ενδιαφέροντος - Υποβολή προτάσεων για συμμετοχή στο Φεστιβάλ Λάρνακας 2018.
 

2. Διαγωνισμός Αρ. 6/2018. Εκδήλωση ενδιαφέροντος - Υποβολή Προτάσεων για τη γιορτή του Κατακλυσμού.
 

3. Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το έργο "Ανάπλαση της Αυλής και Αποκατάστασης μέρους του οικοδομικού συμπλέγματος Ζουχούρι" στη Λάρνακα αρ. 4/2018

4. Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ενός πλήρως εξοπλισμένου ασθενοφόρου (ambulance) για τις ανάγκες της πανήγυρης του κατακλυσμού 2018, αρ. 11/2018

5. Διαγωνισμός για την παροχή και καθαρισμό τεσσάρων λυόμενων αποχωρητηρίων για τις ανάγκες της πανήγυρης του κατακλυσμού 2018, αρ.12/2018.

6. Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αστυνόμευσης και ασφάλειας κατά τη διάρκεια της πανήγυρης του κατακλυσμού 2018, αρ. 13/2018

7. Διαγωνισμός για την παροχή και καθαρισμό τεσσάρων λυόμενων αποχωρητηρίων για τις ανάγκες της πανήγυρης του κατακλυσμού 2018, αρ.14/2018

8. Διαγωνισμός για την ενοικίαση πλαστικών καρεκλών και τραπεζιών για τις ανάγκες της πανήγυρης του κατακλυσμού του 2018, αρ. 15/2018

9. Διαγωνισμός για την φωτογραφική και βιντεογραφική κάλυψη των εκδηλώσεων της πανήγυρης του κατακλυσμού 2018, αρ. 16/2018

10. Διαγωνισμός για την φωτιστική κάλυψη των εκδήλωσεων που θα πραγματοποιηθούν στην κεντρική εξέδρα κατά την πανήγυρη του κατακλυσμού, αρ. 17/2018

11. Διαγωνισμός για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στην κεντρική εξέδρα κατά την πανήγυρη του κατακλυσμού , αρ.18/2018

12. Διαγωνισμός για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στην εξέδρα της Πλατείας Ευρώπης κατά την πανήγυρη του κατακλυσμού, αρ. 19/2018

13. Διαγωνισμός για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Μεσαιωνικό Κάστρο κατά την πανήγυρη του κατακλυσμού, αρ. 20/2018.

14. Διαγωνισμός για την εκτύπωση εντύπων για την πανήγυρη του κατακλυσμού 2018, αρ. 21/2018

15. Διαγωνισμός για την προμήθεια και ρίψη πυροτεχνημάτων στην πανήγυρη του κατακλυσμού 2018, αρ.22/2018

16. Διαγωνισμός για την προμήθεια του Δήμου Λάρνακας με 160 αναμνηστικές πλακέττες και 42 κύπελλα για την πανήγυρη του κατακλυσμού 2018, αρ. 23/2018 


17. Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φυσιοθεραπευτή για τις ανάγκες του Δημοτικού Μελάθρου Ευγηρίας Λάρνακας για την περίοδο ενός έτους με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα ένα έτος. 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων