Προσφορές

 

1. Προκήρυξη διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών ενοικίασης τηλεσκοπικού ανυψωτήρα (fork-lift) με καλάθι εργασίας και οδηγό για περίοδο ενός έτους με δικαίωμα στο Δήμο για ανανένωση για ακόμα ένα έτος

2. Αρ. Προσφοράς:  65/2018.  Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτή για διδασκαλία του προγράμματος Hip Hop για τις ανάγκες του Ανοικτού Σχολείου Δήμου Λάρνακας.

3. Αρ. Προσφοράς: 66/2018. Διαγωνισμός υπηρεσιών εκπαιδευτή για διδασκαλία του προγράμαμτος μπαλέτου για τις ανάγκες του Ανοικτού Σχολείου Δήμου Λάρνακας.

4. Προκήρυξη διαγωνισμού αρ.58-2018: Παροχή υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης του εξοπλισμού των φώτων τροχαίας και των φωτοελεγχόμενων διαβάσεων πεζών τύπου "ΠΕΛΙΚΑΝ" που βρίσκονται σε τοπικές αρχές της Λάρνακας

5. Διαγωνισμός για την παραχώρηση Άδειας Χρήσης της Καφετέριας του Δημοτικού Κήπου Λάρνακας. Αρ. Διαγωνισμού: 67/2018

6. Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Υποβολή προτάσεων για συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Χειμώνα Λάρνακας 2018-2019: Αρ. Διαγωνισμού: 73/2018.

7. Προμήθεια εξοπλισμού για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης οικιακών αποβλήτων "Πληρώνω Όσο Πετάω (Pay as you through)" (57/2018). 

 

 

Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων