Προσφορές

Παραχώρηση δημοτικού τεμαχίου στην οδό Ζήνωνος Κιτιέως στη Λάρνακα για την κατασκευή και λειτουργία
πολυώροφου χώρου στάθμευσης (101/2019

- Προμήθεια του Δήμου Λάρνακας με ένα μεταχειρισμένο φορτηγό αυτοκίνητο 8x4, με υδραυλικά ανακλινόμενη κάσα (55/2020) 

- Διαγωνισμός για την παραχώρηση άδειας χρήσης του Εστιατορίου του Πολυχώρου Δημιουργικότητας και Πολιτισμού του Δήμου Λάρνακας (Οικία Ματέι), στην οδό Ζήνωνος Κιτιέως. Αρ. Διαγωνισμού 51/2020
           - Διορθωτική Προκήρυξη 

- Διαγωνισμός για την παραχώρηση άδειας χρήσης του δημοτικού υπαίθριου καφενείου που βρίσκεται στην παραλία "Καστέλλα" στη Λάρνακα. Αρ. Διαγωνισμού 52/2020

- Παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για την ετοιμασία μελέτης και την επίβλεψη έργου ανάπλασης της Πλατείας Ακροπόλεως, Πλατείας Αλκής και δρόμων στη γύρω περιοχή, στη Λάρνακα» (47/2020)

- Παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία μελέτης και την επίβλεψη του έργου "Αποκατάσταση και αναδόμηση διατηρητέας οικοδομής στη Λάρνακα (πρώην κατοικία Αστυνομικού Διευθυντή)" (49-2020) 

- Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για την ετοιμασία μελέτης και την επίβλεψη του έργου Ανάπλαση Οδών και Δημιουργία Πάρκου Καλλιτεχνών Μεσόγειος στη Παραλιακή Τ/Κ Συνοικία Σκάλα» (48/2020) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ( CMMI )

 

Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων