Προσφορές

Παραχώρηση δημοτικού τεμαχίου στην οδό Ζήνωνος Κιτιέως στη Λάρνακα για την κατασκευή και λειτουργία
πολυώροφου χώρου στάθμευσης (101/2019

-   Παραχώρηση Δημοτικού Τεμαχίου στην οδό Ζήνωνος Κιτιέως στη Λάρνακα για την κατασκευή και λειτουργία      πολυώροφου χώρου στάθμευσης (101/2019)

.  Ανάπλαση της αυλής και αποκατάστασης μέρους του οικοδομικού συμπλέγματος Ζουχουρί στη Λάρνακα (1/2020)

-   Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Πάρκο Σαλίνα (2/2020)

Προμήθεια του Δήμου Λάρνακας με ένα καινούργιο όχημα με ανυψωτική πλατφόρμα (14/2020)

Προμήθεια του Δήμου Λάρνακας με 2050 καθίσματα και εγκατάσταση τους στο Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας (12/2020)

- Εκδήλωση ενδιαφέροντος - Υποβολη Προτάσεων για συμμετοχή στο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής (15/2020)

- Πρόσκληση για δήλωση ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών για ενοικίαση κτιρίου για στέγαση των γραφείων του Κυπριακού Ινστιτούτου Θάλασσας και Ναυτιλίας (CMMI)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ( CMMI )

 

Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων