Τμήμα Καθαριότητας

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Τμήμα Καθαριότητας: 24816539 - 542

ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΜΟΥ:

 • Η Φροντίδα για τον καθαρισμό των δρόμων, πάρκων, παραλιών και γενικά όλων των δημόσιων χώρων.
 • Η τοποθέτηση σκυβαλοδοχείων και η φροντίδα για τον καθαρισμό τους.
 • Η μέριμνα για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος.
 • Η εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας και η λήψη μέτρων περιλαμβανόμενης της επιβολής εξώδικων προστίμων, εναντίον όσων ρυπαίνουν δημόσιους χώρους.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΜΟΤΩΝ:

 • Η διατήρηση των δημόσιων χώρων καθαρών αποφεύγοντας να απορρίπτουν χαρτιά, άδεια κουτιά, άχρηστα αντικείμενα, αποτσίγαρα και άλλες ακαθαρσίες, σ’ αυτούς.
 • Η απόρριψη των σκυβάλων σε σκυβαλοδοχεία.
 • Η συμβολή με την ενεργό συμμετοχή τους, στις προσπάθειες για αναβάθμιση του περιβάλλοντος και με την υπεύθυνη συμπεριφορά τους, στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και των ανέσεων στην πόλη μας.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας               
Τμήμα Καθαριότητας:
24816539 - 542
Τμήμα Υγειονομείου: 24816556 - 562

ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΜΟΥ:

 • Η επιθεώρηση ιδιωτικών χώρων (οικοπέδων, αυλών οικιών και άλλων  υποστατικών), για να διαπιστώνει κατά πόσο διατηρούνται καθαροί.
 • Η επιθεώρηση των αποχετευτικών συστημάτων των υποστατικών, για να διαπιστώνει κατά πόσον αυτά συντηρούνται και λειτουργούν ικανοποιητικά ή και κατά πόσον υπάρχει υπερχείλιση ή διήθηση λυμάτων οπουδήποτε.
 • Η εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας και η λήψη μέτρων εναντίον όσων δεν συμμορφώνονται ώστε να προστατεύεται η Δημόσια Υγεία και να διασφαλίζονται η ευπρέπεια και οι ανέσεις στην πόλη.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΜΟΤΩΝ:

 • H διατήρηση των χώρων τους καθαρών (οικόπεδα, αυλές κλπ).
 • Οι έλεγχοι της λειτουργίας των αποχετευτικών συστημάτων των υποστατικών τους και η συντήρησή τους ώστε αυτά να λειτουργούν ικανοποιητικά.
 • Η φροντίδα για την έγκαιρη άντληση του περιεχομένου και για την κατάλληλη συντήρηση των αποχετευτικών συστημάτων των κτιρίων τους ώστε να αποφεύγονται η υπερχείλιση ή η διήθηση λυμάτων και οι συνεπακόλουθες, επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία, ανεπιθύμητες καταστάσεις.
 • Στις περιοχές όπου λειτουργεί το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα, οφείλουν να μεριμνήσουν για την άμεση σύνδεση τους με το δίκτυο του Σ.Α.Λ.
 • Να μην διοχετεύουν νερά από τα υποστατικά τους σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους.

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΣΚΥΒΑΛΩΝ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Τμήμα Καθαριότητας:
24816539 - 542
                       
ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΜΟΥ

 • Η συλλογή των σκυβάλων και η μεταφορά τους στο χώρο υγειονομικής ταφής.
 • Η διοργάνωση εκστρατειών καθαριότητας σε συνεργασία με οργανωμένα σύνολα και τους δημότες της πόλης.
 • Η ενημέρωση των δημοτών για τις ημέρες και ώρες περισυλλογής των σκυβάλων όπως για τον κατάλληλο τύπο, τον αριθμό των σκυβαλοδοχείων καθώς και για το σημείο και τον τρόπο έκθεσης τους, προς αποκομιδή.
 • Η εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας κι η λήψη των κατάλληλων μέτρων εναντίον όσων παρανομούν.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΜΟΤΩΝ

 • Η τοποθέτηση των σκυβάλων σε γερές σακούλες οι οποίες να δένονται σφικτά.
 • Η τοποθέτηση των σακούλων σε κατάλληλο σκυβαλοδοχείο το οποίο να εκτίθεται μπροστά από το υποστατικό τους, λίγες ώρες πριν την καθορισμένη ώρα συλλογής των σκυβάλων.
 • Ο καθορισμός και η απολύμανση του σκυβαλοδοχείου μετά από κάθε άδειασμα.
 • Η συντήρηση και η επιδιόρθωση των σκυβαλοδοχείων τους ή η αντικατάσταση των άχρηστων σκυβαλοχείων με καινούργια.
 • Να μην τοποθετούν αιχμηρά αντικείμενα (βελόνες, σπασμένα, γυαλιά, σίδερα), μέσα στα σακούλια ή οικοδομικά υλικά και οποιασδήποτε μορφής μπαταρίες και ιδιαίτερα αυτοκινήτων στα σκυβαλοδοχεία.
 • Να ειδοποιούν το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου σε περίπτωση που θέλουν να απαλλαγούν από παλιό οικιακό εξοπλισμό (ψυγείο, πλυντήριο, κρεβάτια κλπ) και κλαδέματα.