Τροχονομία

Οι Δημοτικοί Τροχονόμοι  ασχολούνται με την αστυνόμευση της στάθμευσης και την καταγγελία όσων σταθμεύουν παράνομα εντός των δημοτικών ορίων.

Εξώδικα Πρόστιμα
Ειδοποιήσεις που επιδίδονται σε πρόσωπα για διάπραξη αδικημάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως Οχληρίες και Στάθμευση, που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου Αριθμός 47(Ι) του 1997.

Η πληρωμή του εξώδικου προστίμου γίνεται στα γραφεία της Τροχονομίας στο Πολυώροφο Χώρο στάθμευσης του Δήμου Λάρνακας πλησίον του Αγίου Λαζάρου.