26/07/2019 - Μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου από τη Λάρνακα στην περιοχή Βασιλικού

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ  ΛΑΡΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

 

Σε συνέχεια της συνεδρίας της Διυπουργικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019, στο Γραφείο του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, η οποία συγκλήθηκε για το θέμα της μετακίνηση των Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών και Υγραερίου από την  Λάρνακα στην Περιοχή Βασιλικού, ο Δήμος Λάρνακας  σε επιστολή του προς τους αρμόδιους Υπουργούς Ενέργειας, Οικονομικών, Εσωτερικών, Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επισήμαινε ότι παρά τις όποιες θετικές ανακοινώσεις που έγιναν ως προς τον προγραμματισμό μετακίνησης των Εγκαταστάσεων Υγρών Καυσίμων εντός των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων, προκύπτουν θέματα τα οποία όπως παρουσιάστηκαν στη συνεδρία, είναι δυνατό να προκαλέσουν σημαντικές καθυστερήσεις.

 

Συγκεκριμένα:

 

  1. Η θέση του Προέδρου της Αρχής Λιμένων Κύπρου ότι το Λιμάνι του Βασιλικού δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις αναμενόμενες αυξημένες ανάγκες με τη μεταφορά των πλοίων που θα εκφορτώνουν υγρά καύσιμα της Εταιρείας Petrolina και που σήμερα αγκυροβολούν στη Λάρνακα, τορπιλίζει τις όποιες ελπίδες για ομαλή λειτουργία των Εγκαταστάσεων μέχρι την κατασκευή του νέου αγκυροβολίου. Σε επικοινωνία του Δήμου Λάρνακας με εκπροσώπους της Εταιρείας εκφράστηκε αντίθετη άποψη και αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένες επαφές που είχαν με το Διαχειριστή του Λιμανιού (Τσιμεντοποιείο Βασιλικού). Ως εκ τούτου απαιτείται διερεύνηση εκ μέρους του Υπουργείου Ενέργειας ώστε να αποφευχθούν θέματα που θα δυσκολέψουν την ομαλή λειτουργία των νέων Εγκαταστάσεων.

 

  1. Η διαπίστωση ότι δεν υποβλήθηκαν ακόμη από τις δύο Εταιρείες που κατασκευάζουν νέες εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων, αιτήσεις για εξασφάλιση Πιστοποιητικών / Επιθεωρήσεων πριν τη λειτουργία τους σύμφωνα με τον προγραμματισμό του οδικού χάρτη του Μνημονίου Συναντίληψης, προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, μη τυχόν προκληθούν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.  

 

  1. Η θέση που εκφράστηκε από τον εκπρόσωπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας όσον αφορά σημαντικές τροποποιήσεις που έγιναν στο σχεδιασμό των προτεινόμενων δεξαμενών της κοινοπραξίας Υγραερίου και ότι αυτό θα  επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αδειοδότηση σε σχέση με την Μελέτη Sevezo και θα προκληθεί σημαντική καθυστέρηση για την επαναξιολόγηση της. Σε επικοινωνία του Δήμου Λάρνακας με την Κοινοπραξία, δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι οι Σύμβουλοι τους έλαβαν υπόψη όλους τους κανονισμούς ασφάλειας και τις απαιτήσεις Sevezo. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και θα πρέπει να εξεταστεί άμεσα από τους αρμοδίους. 

 

  1. Η καθυστέρηση στην οριστικοποίηση των θέσεων της Εταιρείας ΕΛΠΕ για τον τελικό τους προγραμματισμό και την υποβολή αιτήσεων για την κατασκευή δικού τους τερματικού υγραερίου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί την προσωπική παρέμβαση τόσο του Υπουργού Ενέργειας όσο και των άλλων αρμόδιων Υπουργών , αναγκαία για διερεύνηση των θεμάτων, εξασφάλιση των οποιονδήποτε διευκρινίσεων και επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Λόγω της σημαντικότητας των θεμάτων και της πιθανότητας, εάν δεν διευθετηθούν, να προκύψουν σοβαρές καθυστερήσεις στα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα, ο Δήμος Λάρνακας θεωρεί ότι εντός 15 ημερών τα πιο πάνω ζητήματα / εκκρεμότητες ότι πρέπει να επιλυθούν.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο σημειώνει τα πιο πάνω με ιδιαίτερη ανησυχία και αγωνία και αναμένει το συντομότερο να ενημερωθεί για τις εξελίξεις.