30/11/2018 - Χριστουγεννιάτικη Φιλανθρωπική Εκδήλωση, Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018, 10:30-17:30 στο Κοινοτικό Κέντρο