23/06/2015 - Ημερίδα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Πρόσκληση για την Ημερίδα ενημέρωσης με θέμα «Ενισχύοντας την πρόσβαση των ενηλίκων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση» που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015, στις 9.00 π.μ. καθώς και για την Έκθεση Ενημέρωσης του κοινού που θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα στην Πλατεία Ευρώπης στις 5.00 μ.μ.