Δημοτικό Γκαράζ

Το Δημοτικό Γκαράζ Λάρνακας στεγάζεται στο χώρο του παλαιού σφαγείου Λάρνακας, στη Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Παϊσίου και νότια του Αθλητικού Κέντρου Κίτιον.

Το Τμήμα του Δημοτικού Γκαράζ στελεχώνεται από τον Υπεύθυνο του Δημοτικού Γκαράζ, από ένα Γραμματειακό Λειτουργό,  από τρεις μηχανικούς, και ένα βοηθό μηχανικό.

Στο χώρο του Δημοτικού Γκαράζ σταθμεύουν και έχουν ως αφετηρία και τέρμα, τα περισσότερα δημοτικά οχήματα όπου το Τμήμα είναι υπεύθυνο για την τακτική συντήρηση τους, πλύσιμο, γρασάρισμα, τον εφοδιασμό τους με καύσιμα, λιπαντικά, την αντικατάσταση των ελαστικών τους, την ετοιμασία των οχημάτων για Τεχνικό Μηχανικό Έλεγχο (Μ.Ο.Τ.) από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και γενικά την επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης η οποία μπορεί να γίνει εντός του συνεργείου.

Σε άλλες περιπτώσεις όπου τα οχήματα βρίσκονται υπό την εγγύηση του κατασκευαστή, ή πρέπει να επιδιορθωθούν σε εξειδικευμένο συνεργείο, το Τμήμα φροντίζει για τον προγραμματισμό της συντήρησης / επιδιόρθωσης τους από εξωτερικά γκαράζ συντήρησης.

Σήμερα ο Δήμος Λάρνακας διαθέτει 13 απορριμματοφόρα, 3 φορτηγά, 3 σάρωθρα, 3 οχήματα με εναλλασσόμενη κάσια (Hook Lift), 5 εκσκαφείς, 21 διπλοκάμπινα, 2 βυτιοφόρα, 2 γεωργικά τρακτέρ, και 2 ανυψωτήρες και 3 αυτοκίνητα τύπου σαλούν.

Το 2011 προγραμματίζεται η αγορά ενός γεωργικού τρακτέρ για το Τμήμα Καθαριότητας, ενός χορτοκοπτικού τρακτέρ για το Τμήμα Κήπων & Πάρκων, και ενός μικρού κυλίνδρου για το Τμήμα των Τεχνικών Υπηρεσιών.

Το 2011 στο Τμήμα του Δημοτικού Γκαράζ θέσαμε ως στόχο την πλήρη μηχανογράφηση του Τμήματος, τη δημιουργία πλυντηρίου για μεγάλα οχήματα και την αντικατάσταση της περίφραξης του χώρου.

Τηλ. Επικοινωνίας: 24362525