Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

www.larnaka202020.eu

Αρχές του 2010 μετά από εισήγηση του Δημοτικού Γραμματέα, κ. Λευτέρη Εμπεδοκλή, ο οποίος έκρινε ορθό όπως τα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και εκπαίδευσης στο Δήμο Λάρνακας τεθούν κάτω από μια ομπρέλα, αποφασίστηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και επικυρώθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο την 1/3/2010, η δημιουργία του Τομέα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Τον Τομέα, αποτελούν 4 Λειτουργοί από διάφορα Τμήματα του Δήμου Λάρνακας οι οποίοι επιπρόσθετα με τα καθήκοντα τους, ασχολούνται και με τα περιβαλλοντικά θέματα. Μέλη του Τομέα είναι οι κ. Κώστας Κόκκινος, Υγειονομικός Επιθεωρητής, ο κ. Κώστας Λάντος, Υγειονομικός Επιθεωρητής, η κ. Χριστιάνα Κουζάρη, Υπεύθυνη του Αστικού Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου και ο κ. Μιχάλης Σιάλαρος, Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού.

Στο φάσμα δραστηριοτήτων του Τομέα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης υπάγονται τα ακόλουθα:

  • Προώθηση /  εφαρμογή των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα Περιβάλλοντος   
  • Διαχείριση παραλιών και εφαρμογή του προγράμματος της Γαλάζιας Σημαίας.
  • Διοργάνωση περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων (Εβδομάδα Περιβάλλοντος, Εβδομάδα Κινητικότητας, Πρόγραμμα «Γνωρίστε τις Αλυκές», εκστρατείες καθαριότητας και άλλα) και έκδοση ενημερωτικού / διαφωτιστικού υλικού.
  • Προώθηση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των δημοτών, οργανωμένων συνόλων, σχολείων και συνεργασία με τα Οικολογικά Σχολεία της πόλης.
  • Προώθηση του προγράμματος ανακύκλωσης στερεών απορριμμάτων στη Λάρνακα.
  • Συμμετοχή σε επιτροπές / συσκέψεις όσον αφορά περιβαλλοντικά θέματα της Λάρνακας.
  • Συνεργασία με κυβερνητικά τμήματα σε περιστατικά μόλυνσης / ρύπανσης του περιβάλλοντος (Θάλασσα, Aλυκές, έδαφος, ατμόσφαιρα) στη Λάρνακα.

Τα μέλη του Τομέα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι πρόθυμα να ακούσουν εισηγήσεις ή παράπονα από τους Δημότες της Λάρνακας για βελτίωση του περιβάλλοντος της πόλης μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα: 24816559, 24816581, 24822604, 24816595
Φαξ: 24653332
Email: perivallon@larnaka.com

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Υγροβιότοπων - Κυριακή 10/2/2013
Λάρνακα 20-20-20
Green Dot
Εβδομάδα Περιβάλλοντος 9 - 15 Μαΐου 2011
Καθορισμός Παραλιών για λούσιμο σκύλων
Περιβαλλοντικά Νέα