Προσφορές

Παραχώρηση δημοτικού τεμαχίου στην οδό Ζήνωνος Κιτιέως στη Λάρνακα για την κατασκευή και λειτουργία
πολυώροφου χώρου στάθμευσης (101/2019

 

-   Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Πάρκο Σαλίνα (2/2020)

-   Προμήθεια του Δήμου Λάρνακας με φωτιστικά σώματα (37/2020)

-   Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Μαέστρου της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου και για την εποπτεία     των μουσικών σχημάτων του Δήμου για περίοδο δύο ετών με δικαίωμα στο Δήμο για παράταση της σύμβασης από έτος σε έτος για ακόμη τρία χρόνια (2+1+1+1)  (41/2020)

-   Διαπλάτυνση μονοπατιού της Φύσης παρά την Αλυκή στη Λάρνακα (42/2020)

-  Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για την ετοιμασία μελέτης για τη δημιουργία χώρου εκδηλώσεων /αναψυχής στον Κυβερνητικό Οικισμό Τσιακκιλερό στη Λάρνακα (43/2020)

 

-    ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (CMMI) : Διαγωνισμός για την ετοιμασία και υποβολή   
      εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ( CMMI )

 

Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων