Προσφορές

 

 


 

1. Κατασκευή Δημοτικού Κοιμητηρίου Λάρνακας (Τμήμα Α Φάσης) (37/2019)

2. Προμήθεια Αδρανών Υλικών και Υλικών Επιχωματώσεων (39/2019)

3. Προμήθεια και μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος και τσιμεντοπηλού (40/2019)

4. Προμήθεια με Ασφαλιστικό Σκυρόδεμα (πρέμιξ) (41/2019)

5. Προμήθεια 10 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Παλάμης, 10 Φορητών Εκτυπωτών και Ανάπτυξης Λογισμικού (52/2019)

6. Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών έξι εκπαιδευτών για τις αναγκες του προγράμματος των καλοκαιρινών δραστηριοτήτων του ανοικτού σχολείου Δήμου Λάρνακας. (42/2019) 

7. Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών δέκα σχολικών βοηθών για τις αναγκες του προγράμματος των καλοκαιρινών δραστηριοτήτων του ανοικτού σχολείου Δήμου Λάρνακας. (43/2019) 

8. Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών δύο σχολικών λεωφορείων  για τις αναγκες του προγράμματος των καλοκαιρινών δραστηριοτήτων του ανοικτού σχολείου Δήμου Λάρνακας. (44/2019) 

9. Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών δύο σχολικών συνοδών λεωοφορείου για τις αναγκες του προγράμματος των καλοκαιρινών δραστηριοτήτων του ανοικτού σχολείου Δήμου Λάρνακας. (45/2019) 

10. Προμήθεια εξοπλισμού για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης οικιακών αποβλήτων "Πληρώνω όσο Πετάω" (Pay as you through) (61/2019)
 

 

Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων