Προσφορές


1. Προμήθεια τριών (3) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας (97/2019)

2. Παροχή υπηρεσιών περιπολικής Φύλαξης σε επιλεγμένα κτήρια και χώρους του Δήμου Λάρνακας (98/2019)

3. Προμήθεια του Δήμου Λάρνακας με 700 κρεβάτια παραλίας (99/2019)

4. Προμήθεια του Δήμου Λάρνακας με 300 ομπρέλες παραλίας (100/2019)

Παραχώρηση δημοτικού τεμαχίου στην οδό Ζήνωνος Κιτιέως στη Λάρνακα για την κατασκευή και λειτουργία
πολυώροφου χώρου στάθμευσης (101/2019

5. Παραχώρηση Δημοτικού Τεμαχίου στην οδό Ζήνωνος Κιτιέως στη Λάρνακα για την κατασκευή και λειτουργία πολυώροφου χώρου στάθμευσης (101/2019)

6. Ανάπλαση της αυλής και αποκατάστασης μέρους του οικοδομικού συμπλέγματος Ζουχουρί στη Λάρνακα (1/2020)

7. Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Πάρκο Σαλίνα (2/2020)

8. Προμήθεια του Δήμου Λάρνακας με ποντικοκτόνα και εντομοκτόνα (3/2020)

9. Προμήθεια του Δήμου Λάρνακας με ένα αυτόνομο σύστημα ψεκασμού (4/2020)

10. Ενοικίαση μηχανών Cash Notes Acceptor kai Coin Acceptor και παροχή υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων στην Τράπεζα (5/2020).

 

 

Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων