Προσφορές

Παραχώρηση δημοτικού τεμαχίου στην οδό Ζήνωνος Κιτιέως στη Λάρνακα για την κατασκευή και λειτουργία
πολυώροφου χώρου στάθμευσης (101/2019

Εκτέλεση του έργου: "Διαμόρφωση της Πλατείας Λύρας στο Συνοικισμό Αγίων Αναργύρων Ι στη Λάρνακα" (8/2021)

 

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για την ετοιμασία μελέτης και την επίβλεψη του έργου "Στέγαση των Υπηρεσιών του Δήμου Λάρνακας στο χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου Λάρνακας" (11/2021)

 

Προμήθεια Αντανακλαστικής Θερμοπλαστικής Μπογιάς Σήμανσης Δρόμων (13/2021)

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ( CMMI )

 

Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων