28/06/2019 - Ημερολόγιο Εκδηλώσεν Ιουλίου - Αυγούστου 2019. Diary of Events July - August 2019

You can download the program here