25/08/2014 - Ορισμός Πράσινου Σημείου

Πράσινο Σημείο ορίζεται ένας χώρος στον οποίο θα συλλέγονται ανακυκλώσιμα υλικά και συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Αποτελεί μια δοκιμασμένη πρακτική διεθνώς για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Ο χώρος είναι περιφραγμένος, δενδροφυτευμένος, κατάλληλα διαμορφωμένος και διευθετημένος για τη συλλογή των συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων. Στα Πράσινα Σημεία θα επιτρέπεται να μεταφέρουν απόβλητα μόνο τα νοικοκυριά και σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε Επαγγελματίες (Εργολάβους, μεταφορείς κ.ά).  Τα προσκομιζόμενα απόβλητα θα τοποθετούνται σε καθορισμένους κάδους. Οι πολίτες θα εναποθέτουν τα απόβλητα τους χωρίς καμία χρέωση εισόδου.

Επιτρεπόμενα Είδη Αποβλήτων που θα συλλέγονται:

Υλικά καθαρισμού, χρώματα, θερμόμετρα, μπαταρίες, φάρμακα, ακτινογραφίες, πλαστικά δοχεία, μεταλλικά αντικείμενα (scrap, καλοριφέρ κλπ), παιχνίδια, έπιπλα, ξύλα, στρώματα,  λαμπτήρες, υλικά συσκευασίας (χαρτόνια), κλαδέματα (πράσινα), χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, υφάσματα (ρούχα, χαλιά κλπ), Μπάζα / Do it Yourself-DIY: (όχι αδρανή, αλλά πιθανά επαναχρησιμοποιημένα πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ). Σε καμία περίπτωση δεν θα συλλέγονται επικίνδυνα (π.χ. τοξικά) απόβλητα.

Χωροθέτηση και Διαμόρφωση ενός Πράσινου Σημείου (ΠΣ):

Τα ΠΣ θα είναι τριών κατηγοριών: μικρά (έκτασης περίπου 1300-2500 m2), μεσαία (έκτασης περίπου 2501-5000 m2) και μεγάλα (έκτασης περίπου 5001-10000 m2).  Στην είσοδο των Πράσινων Σημείων τοποθετήθηκε προκατασκευασμένο κτίριο το οποίο θα χρησιμοποιείται ως γραφείο του φύλακα και άλλων υπαλλήλων του Διαχειριστή. 

Στο χώρο θα τοποθετηθούν μέσα προσωρινής αποθήκευσης που συνήθως είναι πλαστικοί και μεταλλικοί κάδοι με χωρητικότητα ανάλογη του είδους του αποβλήτου, ή μεταλλικά skip που διασφαλίζουν την ευχερή απόρριψη υλικών από το κοινό.

Όσον αφορά τη χωροθέτηση, τα ΠΣ μπορούν να βρίσκονται σε περιφερειακούς χώρους π.χ. σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων ή εγκαταστάσεων διάθεσης (ΧΥΤΑ), κατά μήκος πολυσύχναστων οδών, σε δημοτικά οικόπεδα, βιομηχανικές περιοχές κ.λπ.  Σημειώνεται ότι, αυτά μπορούν να κατασκευαστούν και εντός οικιστικών περιοχών καθότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα ΠΣ θεωρούνται εγκαταστάσεις αμελητέας όχλησης και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Περιμετρικά, όλα τα ΠΣ, είναι περιφραγμένα με μεταλλικό πλέγμα, κάγκελλο εισόδου και επίσης θα είναι δενδροφυτευμένα.  

Διαχείριση Πράσινων Σημείων:

Τη διαχείριση των ΠΣ θα αναλάβει το διορισμένο από το Υπουργικό Συμβούλιο Επαρχιακό Συμβούλιο Εκμετάλλευσης των ΧΥΤΑ ή των Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) στον οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι και οι Κοινότητες.

Όλα τα ΠΣ θα λειτουργούν με τις ίδιες περίπου αρχές. Ο πολίτης θα εναποθέτει τα απόβλητά του στο κατάλληλο σημείο, ανάλογα με το είδος του αποβλήτου. Η επιτυχία της λειτουργίας των ΠΣ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εκπαίδευση / κατάρτιση του προσωπικού που θα τα λειτουργεί, το οποίο θα ενημερώνει και θα καθοδηγεί τους πολίτες για τον τρόπο εναπόθεσης των αποβλήτων τους.