21/06/2019 - Σχέδιο Επιχορήγησης του Κόστους της Δαπάνης για Αναβάθμιση των Εξωτερικών Χώρων και Όψεων Κέντρων Αναψυχής

Σχέδιο Επιχορήγησης του Κόστους της Δαπάνης για Αναβάθμιση των Εξωτερικών Χώρων και Όψεων Κέντρων Αναψυχής
 
Το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη του σχεδίου επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για βελτίωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των εγκεκριμένων εξωτερικών χώρων και όψεων Κέντρων Αναψυχής.  
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες και έντυπα αίτησης από τα Γραφεία του Υφυπουργείου, τα κατά περίπτωση Επαρχιακά Γραφεία Επιθεωρητών του Υφυπουργείου ή από  την ιστοσελίδα του Υφυπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.visitcyrpus.biz..

 

Περισσότερα εδώ.