ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 18/2022 – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

Άλλα Νέα