ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Αρ. Διαγωνισμού 27/2022 – Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Δύο (2) Αρχιτεκτόνων ή/και Πολιτικών Μηχανικών για το Τμήμα του Δημοτικού Μηχανικού στο Δήμο Λάρνακας για ένα χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη ένα

Άλλα Νέα