ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Δημοτικοί Σύμβουλοι που εκπροσωπούν το Δήμο

Στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας

  • Πάμπος Γαβριήλ
  • Άθως Καζαντζής
  • Μιχαλάκης Μάλλας

Στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου

  • Ανδρέας Βύρας, Δήμαρχος
  • Ανδρέας Τταουξιής
  • Άθως Καζαντζής

Στη Σχολική Εφορεία Λάρνακας

  • Δημήτρης Τσαγγάρη
  • Άθως Καζαντζής
  • Παντελής Χειμωνίδης
  • Γεώργιος Ανδρέου