ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Πράσινο Σημείο

Η λειτουργία του Πράσινου Σημείου συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας, αφού ανταποκρίνεται στη νομοθεσία και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανακύκλωση και κυκλική οικονομία.