20/08/2019 - Γνωστοποίηση για τη διενέργεια ψηφοφορίας, Δήμος Αμμοχώστου

 

Γνωστοποίηση για τη διενέργεια ψηφοφορίας, Δήμος Αμμοχώστου