07/05/2021 - ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ

 

Ο Δήμος Λάρνακας ανακοινώνει ότι Συνεργείο της Υγειονομικής Υπηρεσίας,  κατάλληλα καταρτισμένο και εξοπλισμένο,  προβαίνει καθημερινά στην τοποθέτηση και έλεγχο δολωματικών σταθμών εντός των δημοτικών ορίων Λάρνακας καθώς και περιμετρικά των ορίων του Δήμου.

 

Επιπρόσθετα των έλεγχων ρουτίνας, το Συνεργείο προβαίνει 3 φορές το χρόνο σε στοχευόμενες εκστρατείες καταπολέμησης των τρωκτικών, σε συγκεκριμένες προβληματικές περιοχές, για προστασία της δημόσιας υγείας. Στο Δήμο Λάρνακας υπάρχουν σήμερα περισσότεροι από 2,300 δολωματικοί σταθμοί.

 

Οι δημότες καλούνται όπως συμβάλουν στην προσπάθεια του Δήμου για να διατηρήσει την πόλη καθαρή και απαλλαγμένη από τρωκτικά, προβαίνοντας στον καθαρισμό της αυλής / οικοπέδoυ /ακατοίκητης- εγκαταλειμμένης ιδιοκτησίας τους και απομακρύνοντας τις ακαθαρσίες/σκύβαλα σε εγκεκριμένους χώρους.

 

Ο Δήμος Λάρνακας εφαρμόζοντας τη σχετική Νομοθεσία, ενημερώνει γραπτώς τους εμπλεκομένους δημότες για τις ευθύνες τους και λαμβάνει δικαστικά μέτρα/ επιβάλλει εξώδικα πρόστιμα εναντίον όσων δεν συμμορφώνονται. Παράλληλα, ο  Δήμος  προβαίνει σε εκστρατείες  καθαρισμού  δημόσιων και ιδιωτικών χώρων (ακατοίκητων οικιών, οικόπεδων, δρόμων, πεζοδρομίων, πάρκων, παραλιών κτλ) καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 7 Μαΐου 2021