26/07/2019 - Κέντρο Εξυπηρέτησης Δημότη Λάρνακας

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ο Δήμος Λάρνακας κατανοώντας τα προβλήματα που δημιουργούνται κατά την εξυπηρέτηση του κοινού από τα Κεντρικά Γραφεία επί της Λεωφόρου Αθηνών, ειδικότερα σε ώρες αιχμής, προβαίνει σε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για διευκόλυνση των δημοτών.

Εντός του τρέχοντος έτους, θα λειτουργήσει το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δημότη Λάρνακας επί της  οδού Ανδρέα Μιαούλη, πάροδο Λεωφόρου Μακαρίου Γ’ (πρώην Κεντρικά Γραφεία Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λάρνακας, πλησίον e- shop).    

Στο εν λόγω Κέντρο θα γίνεται εξυπηρέτηση των δημοτών για αποπληρωμή:

  • Δημοτικών Φορολογιών
  • Εξωδίκων Προστίμων Τροχονομίας Δήμου Λάρνακας
  • Αδειών Πώλησης/ Διατήρησης Υποστατικού Οινοπνευματωδών Ποτών
  • Αδεία Πλανοδιοπώλησης
  • Αδεία Κατοχής Σκύλων
  • Έκδοση Υγειονομικών Πιστοποιητικών
  • Άδεια Λειτουργίας Δημοσίας Κολυμβητικής  Δεξαμενής

Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην επίλυση μέρους του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης και ειδικότερα της αποσυμφόρησης του προβλήματος εξεύρεσης χώρου στάθμευσης, αφού πλησίον του Κέντρου Εξυπηρέτησης υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης.