28/05/2014 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - "Παρατηρητής της Γειτονιάς"