04/01/2013 - Συνεχές Ωράριο Λειτουργίας

Δήμος Λάρνακας
Τηλ: 24653333
Λεωφόρος Αθηνών
Τ.Θ 40045, 6300
Λάρνακα.
Ωράριο: 7:30-15:00
Ωράριο Ταμείου για πληρωμές: 8:00-13:30
Επισκέψεις Κοινού για την Τεχνική Υπηρεσία : Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη 8:00-13:00

Γραφείο Δημάρχου

Τηλ: 24816555, 24651088
Φαξ: 24818277
E-mail: andreasvyras@larnaka.com

Δημοτικός Γραμματέας
Τηλ: 24816563
E-mail: municipality@larnaka.com

Πολιτικοί Γάμοι
Τηλ: 24816564
E-mail: civilmarriage@larnaka.com

Πράσινο Σημείο Δήμου Λάρνακας

Χρήσιμα Τηλέφωνα