Επικοινωνία

Δήμος Λάρνακας
Τηλ: 24653333
Λεωφόρος Αθηνών
Τ.Θ 40045, 6300 Λάρνακα.
Ωράριο: 7:30-15:00
Ωράριο Ταμείου για πληρωμές: 8:00-13:30
Επισκέψεις Κοινού για την Τεχνική Υπηρεσία : Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη 8:00-13:00

Γραφείο Δημάρχου
Τηλ: 24816555, 24651088
Φαξ: 24818277
E-mail: andreasvyras@larnaka.com

Δημοτικός Γραμματέας
Τηλ: 24816563
E-mail: municipality@larnaka.com

Πολιτικοί Γάμοι
Τηλ: 24816564
E-mail: civilmarriage@larnaka.com

Πράσινο Σημείο Δήμου Λάρνακας

Χρήσιμα Τηλέφωνα

 

Γραμματεία
Υγειονομική Υπηρεσία
Πολιτιστικές Υπηρεσίες
Οικονομικό Τμήμα

Τεχνική Υπηρεσία
Tηλ: 24816521, 24816522
E-mail: municipality@larnaka.com

Γραφείο Παραπόνων
Τηλ: 24816530

Τμήμα Κήπων Και Πάρκων
Τηλ: 24658722

Τροχονομία
Τηλ: 24623660

Δημοτικό Γκαράζ
Τηλ: 24362525

Δημοτική Αποθήκη
Τηλ: 24621868

Δημοτική Βιβλιοθήκη
Τηλ: 24654185
Email: bibliothiki.Larnakas@cytanet.com.cy

Δημοτική Αγορά
Τηλ: 24652262, 24426115

Δημοτικό Μέλαθρο Ευγηρίας
Τηλ: 24652429

Γραφείο Νεολαίας Αθλητισμού και Κοινωνικής Προνοίας
Τηλ: 24816570, 24816595
Email: sports@larnaka.com

Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Email: perivallon@larnaka.com