Δημοτικό Γκαράζ

Το ΔημοτικόΓκαράζ ασχολείται με την επιδιόρθωση και συντήρηση όλων των σχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου ώστε να είναι σε καλή λειτουργία ανά πάσα στιγμή. Υπεύθυνος του Τμήματος είναι ο κ. Αλέκος Ακονάς

Όλα τα οχήματα έχουν αφετηρία και τέρμα τις εγκαταστάσεις του Δημοτικο Γκαράζ που στεγάζεται στο χώρο του πρώην Δημοτικού Σφαγείου, παρά το νέο ΓΣΖ. Το Δημοτικό Γκαράζ είναι στελεχωμένο από έξι εργάτες και υπάλληλους οι οποίο ιείναι εξειδικευμένοι στο αντικείμενο της εργασίας τους. Σήμερα ο Δήμος διαθέτει 14 σκυβαλοφόρα, 7 φορτηγά, 3 σάρωθρα, 3 εκσκαφείς, 21 διπλοκάμπινα, 2 βυτιοφόρα, 2 γεωργικά τρακτέρ, 1 ανυψωτήρα και 2 βυτιοφόρα.

Εντός του 2019 προγραμματίζετα ιη ενίσχυση του στόλου.

Τηλ. Επικοινωνίας: 24362525