Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

www.larnaka202020.eu

Αρχές του 2010 μετά από εισήγηση του Δημοτικού Γραμματέα, κ. Λευτέρη Εμπεδοκλή, ο οποίος έκρινε ορθό όπως τα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και εκπαίδευσης στο Δήμο Λάρνακας τεθούν κάτω από μια ομπρέλα, αποφασίστηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και επικυρώθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο την 1/3/2010, η δημιουργία του Τομέα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Τον Τομέα, αποτελούν 4 Λειτουργοί από διάφορα Τμήματα του Δήμου Λάρνακας οι οποίοι επιπρόσθετα με τα καθήκοντα τους, ασχολούνται και με τα περιβαλλοντικά θέματα. Μέλη του Τομέα είναι οι κ. Κώστας Κόκκινος, Υγειονομικός Επιθεωρητής και η κ. Χριστιάνα Κουζάρη, Υπεύθυνη του Αστικού Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου .

Στο φάσμα δραστηριοτήτων του Τομέα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης υπάγονται τα ακόλουθα:

  • Προώθηση /  εφαρμογή των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα Περιβάλλοντος   
  • Διαχείριση παραλιών και εφαρμογή του προγράμματος της Γαλάζιας Σημαίας.
  • Διοργάνωση περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων (Εβδομάδα Περιβάλλοντος, Εβδομάδα Κινητικότητας, Πρόγραμμα «Γνωρίστε τις Αλυκές», εκστρατείες καθαριότητας και άλλα) και έκδοση ενημερωτικού / διαφωτιστικού υλικού.
  • Προώθηση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των δημοτών, οργανωμένων συνόλων, σχολείων και συνεργασία με τα Οικολογικά Σχολεία της πόλης.
  • Προώθηση του προγράμματος ανακύκλωσης στερεών απορριμμάτων στη Λάρνακα.
  • Συμμετοχή σε επιτροπές / συσκέψεις όσον αφορά περιβαλλοντικά θέματα της Λάρνακας.
  • Συνεργασία με κυβερνητικά τμήματα σε περιστατικά μόλυνσης / ρύπανσης του περιβάλλοντος (Θάλασσα, Aλυκές, έδαφος, ατμόσφαιρα) στη Λάρνακα.

Τα μέλη του Τομέα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι πρόθυμα να ακούσουν εισηγήσεις ή παράπονα από τους Δημότες της Λάρνακας για βελτίωση του περιβάλλοντος της πόλης μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα: 24816559, 
Φαξ: 24653332
Email: perivallon@larnaka.com

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Υγροβιότοπων - Κυριακή 10/2/2013
Λάρνακα 20-20-20
Green Dot
Εβδομάδα Περιβάλλοντος 9 - 15 Μαΐου 2011
Καθορισμός Παραλιών για λούσιμο σκύλων
Περιβαλλοντικά Νέα