Συχνές Ερωτήσεις

Φορολογίες

Γιατί να πληρώσω φορολογία για την οποία δεν έχω ειδοποιηθεί ή δεν έχω λάβει την σχετική χρέωση;
Πώς καθορίζεται το ύψος του κτηματικού φόρου και πως γίνεται ένσταση;
Ποιος αποφασίζει για το ύψος των φορολογιών σκύβαλων και επαγγέλματος και ποιοι υποχρεούνται να πληρώσουν;
Πώς υποβάλλεται ένσταση για το ύψος των πιο πάνω φορολογιών;
Ποιοι δικαιούνται έκπτωση στις πιο πάνω φορολογίες;

Πολιτιστικά

Από πού μπορώ να αγοράσω εισιτήριο για τις παραστάσεις που διοργανώνονται στην Λάρνακα;
Πως μπορώ να ενημερωθώ για τις εκδηλώσεις του Δήμου;
Υπάρχουν εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Λάρνακας κάθε χρόνο σε σταθερές ημερομηνίες;
Πώς μπορεί να παραχωρηθεί σε κάποιον δημοτικός χώρος για να διοργανώσει κάποια εκδήλωση;
Που βρίσκεται το Ιστορικό Αρχείο της πόλης; Με ποιο τρόπο μπορεί να βρει κάποιος υλικό;
Ποιοι είναι οι Πολιτιστικοί χώροι που ανήκουν στο Δήμο και μπορούν να δέχονται κοινό; Υπάρχουν ξεναγοί στους χώρους αυτούς;
Ποια είναι η διαδικασία υποβολής πολιτιστικών προτάσεων από άτομα ή εταιρείες;
Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και επικοινωνία

Οικιστική Ανάπτυξη

Τι είναι η οικοδομική άδεια;
Τι προνοεί ο νόμος για τις διατηρητέες οικοδομές;
Τι προνοεί ο νόμος για τις ετοιμόρροπες οικοδομές;
Πως εξασφαλίζω βεβαίωση για φοιτητή;
Που βρίσκεται και ποιες ώρες εργάζεται ο χώρος σκυβάλων του Δήμου;
Ποιες ημέρες εξυπηρετείται η περιοχή μου από το συνεργείο συλλογής σκυβάλων;
Είναι δυνατόν ο Δήμος να μας εξυπηρετήσει στη μεταφορά αχρήστων αντικειμένων και άλλων υλικών, τα οποία δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν σε σκυβαλοδοχεία (κλαδέματα, μπάζα κ.λ.π);
Πότε αρχίζει η εκστρατεία καθαρισμού οικοπέδων, άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών ανοικτών χώρων;
Τι είναι η πολεοδομική άδεια;
Τι είναι η ειδοποίηση επιβολής;
Μπορώ να συμβουλευτώ κάποιο για το Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας και ποιες ώρες μπορώ να επισκεφθώ την αρμόδια υπηρεσία;
Πότε αρχίζει η εκστρατεία απομάκρυνσης φυκιών;
Πότε εξυπηρετείται η περιοχή μου από οδοκαθαριστή ή από μηχανικό σάρωθρο;
Πότε καθαρίζονται πεζοδρόμια και παγκέτα από χόρτα κλπ;
Πότε καθαρίζονται οι οχετοί (ποταμοί) Προδρόμου και Καλιφατζιών;
Τι είναι το πιστοποιητικό τελικής έγκρισης;