Ιστορική Αναδρομή

Λάρνακα: 4000 Χρόνια (του Αλέξη Μιχαηλίδη)
Ιστορία του Δήμου (του Αλέξη Μιχαηλίδη)