Οικονομικό Τμήμα

Το Οικονομικό Τμήμα του Δήμουαπαρτίζεταιαπό το Λογιστήριο, το Ταμείο, την Υπηρεσία Μισθοδοσίας και Συντάξεων, την Αποθήκη και το Τμήμα Είσπραξης Φόρων. Του Οικονομικού Τμήματος προΐσταται ο Δημοτικός Ταμίας κ.Αλέξανδρος Αναστασίου. Το Τμήμα στεγάζεται και προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κοινό,στον 2ο όροφο των Κεντρικών Γραφείων, με εξαίρεση την Αποθήκη. Η Δημοτική Αποθήκη βρίσκεται στη Βιοτεχνική Περιοχή. Οι κύριες δραστηριότητες του Τμήματος είναι η διενέργεια όλων των οικονομικών συναλλαγών που έχουν σχέση με τις εισπράξεις και πληρωμές του Δήμου και γενικά με τον έλεγχο της χρήσης των κονδυλιών του προϋπολογισμού από τα διάφορα τμήματα.

 

 

Ωράριο Ταμείου: 8:00-13:30

Για τις οικονομικές καταστάσεις πατήστε εδώ.