Προσφορές

Παραχώρηση δημοτικού τεμαχίου στην οδό Ζήνωνος Κιτιέως στη Λάρνακα για την κατασκευή και λειτουργία
πολυώροφου χώρου στάθμευσης (101/201
- Διαγωνισμοί για την παραχώρηση αδειών για την παροχή διευκολύνσεων (ενοικίαση ειδών θαλασσίων αθλημάτων    και ψυχαγωγίας) σε σημείο της παραλίας «Φοινικούδων» (Διαγωνισμός αρ. 47/2021) και σε σημείο της παραλίας «Μακένζι» (Διαγωνισμός αρ. 48/2021) στη Λάρνακα  για τις τουριστικές περιόδους 2023-2027
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ( CMMI )

 

Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων