Προσφορές

Παραχώρηση δημοτικού τεμαχίου στην οδό Ζήνωνος Κιτιέως στη Λάρνακα για την κατασκευή και λειτουργία
πολυώροφου χώρου στάθμευσης (101/2019

- Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης για την κάλυψη των υποχρεώσεων του Δήμου Λάρνακας σε σχέση με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα της περιόδου 2014 – 2020 Αρ. Διαγωνισμού: 32/2021

 

- Διαγωνισμός για την παροχή διοικητικών υπηρεσιών για τη διαχείριση του Κέντρου Πληροφόρησης Europe Direct στο Δήμο Λάρνακας . Αρ. Διαγωνισμού: 31/2021
 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ( CMMI )

 

Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων