Τμήμα Καθαριότητας

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Τμήμα Καθαριότητας: 24816539 - 542

Το Τμήμα Καθαριότητας στεγάζεται στον 3ο όροφο των Κεντρικών Γραφείων. Τμηματάρχης είναι ο Επιθεωρητής Καθαριό-τητας κ. Διομήδης Διομήδους. Είναι το μεγαλύτερο τμήμα του Δήμου σε εργατοϋπαλληλικό προσωπικό και έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση των δημοτών σε θέματα καθαριότητας.  

Το Τμήμα είνα ιυπεύθυνο για τη συλλογή των σκυβάλων και μεταφοράς τους στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), τον καθαρισμό των πεζοδρομίων από χόρτα και διάφορες ακαθαρσίες ιδιωτικών και δημόσιων ανοικτών χώρων, τον καθαρισμό των παραλιών από φύκια αλλά και άλλες ακαθαρσίες καθημερινά. Το Τμήμα έχει επίσης την ευθύνη για τον οδοκαθαρισμό της πόλης τόσο μεπροσωπικό όσο και με μηχανικά σάρωθρα,και την ευθύνη λειτουργίας του προσωρινού πράσινου σημείο στην περιοχή Μακένζυ.