Τμήμα Κήπων και Πάρκων

Το Τμήμα Κήπων & Πάρκων στεγάζεται στο κτήριο του πρώην Γεωργικού Τμήματος στη Λεωφ. Γρίβα Διγενή. Του Τμήματος ηγείται ο Εκτελών Χρέη Υπεύθυνου Κήπων και Πάρκων κ. Κωστάκης Κωνσταντίνου. Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για τον καθαρισμό, συντήρηση και άρδευση εντός των δημοτικών ορίων όλων των δημοτικών πάρκων, νησίδων, παρτεριών,δεντροστοιχιών, κυκλοφοριακών κόμβων και του Δάσους της Αλυκής παρά το Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο.

Είναι επίσης αρμόδιο για την συντήρηση των παιγνιδότοπων που βρίσκονται στα πάρκα αλλά και τον νέο Δημοτικό Κήπο. Το Τμήμα έχει υπό την ευθύνη του το κλάδεμα των δέντρων που βρίσκονται σε δημόσια πεζοδρόμια και άλλους δημόσιους χώρους.