Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Λάρνακας


Δήμος Λάρνακας 24 653333
Δημοτική Βιβλιοθήκη 24 654185
Κήποι και Πάρκα 24 658722
Δημοτικό Μέλαθρο   24 652429
Πολιτιστικές Υπηρεσίες Δήμου Λάρνακας 24 657745
Δημοτικό Θέατρο  24 665795
Παττίχειο Αμφιθέατρο 24 629300
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας  24 652569
Δημοτική Πινακοθήκη    24 658848
Τροχονομική Υπηρεσία 24 623660
Δημοτικό Κοιμητήριο 99148277


 

  

Ηλεκτρισμός
Λιμάνια
Αστυνομία
Πυροσβεστική
Ιατρική Βοήθεια
Αποχετεύσεις
Τηλεπικοινωνίες
Τμήμα Δασών
Αεροδρόμια
Υδατοπρομήθεια