16/10/2014 - Πώληση Δημοτικού Τεμαχίου στη Λεωφόρο Αθηνών

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας, σε πρόσφατη συνεδρία του μελέτησε πρόταση Ρώσου επενδυτή για αγορά του Δημοτικού Τεμαχίου στη Λεωφόρο Αθηνών με σκοπό την ανέγερση μεγάλου οικοδομικού συγκροτήματος που θα περιλαμβάνει τη λειτουργία 5άστερου ξενοδοχείου. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την κατ’ αρχήν αποδοχή της διαδικασίας πώλησης του Δημοτικού Τεμαχίου, εφόσον εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Δήμων Νόμου και νοουμένου ότι στο Συμβόλαιο θα διασφαλιστεί η ανέγερση του ξενοδοχείου, καθώς και το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο παραχώρησης των Πολεοδομικών και Οικοδομικών Αδειών, θα πραγματοποιηθεί και ευρύτερη ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου με δαπάνη του επενδυτή κατά ελάχιστο ύψος €1,2 εκ. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αξιοποίηση του ποσού που θα εισπραχθεί για την υλοποίηση του έργου της Δημοτικής Αγοράς.

Ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Ν. Λουρουτζιάτης δήλωσε πως «πρόκειται για μία πολύ σημαντική επένδυση, η οποία θα δώσει πνοή και αναπτυξιακή ώθηση στην Λάρνακα, σε μία κρίσιμη περίοδο για την κυπριακή οικονομία». Ο κ. Λουρουτζιάτης πρόσθεσε ότι «αυτή η προοπτική της επένδυσης αποδεικνύει ότι η Λάρνακα έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει σοβαρές και αξιόπιστες ξένες επενδύσεις, οι οποίες θα συμβάλουν στη δημιουργία θετικού επιχειρηματικού κλίματος για οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

Σε σχέση με δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών ώστε να ματαιωθεί η ανέγερση της ξενοδοχειακής μονάδας στη Λεωφόρο Αθηνών, ο Δήμος Λάρνακας επιθυμεί να διευκρινίσει ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε διαφωνία ή διάσταση απόψεων επί του θέματος. Η επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών υπογραμμίζει την ανάγκη τήρησης των νόμιμων διαδικασιών, την οποία, αξίζει να σημειωθεί, το Δημοτικό Συμβούλιο ήδη εφαρμόζει.

Στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρνακας για πώληση του Δημοτικού Τεμαχίου στην εταιρεία ρωσικών συμφερόντων Lanomex, αναφέρεται ότι αυτή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως προνοείται από τον Περί Δήμων Νόμο, καθώς και υπό την έγκριση της Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων σε σχέση με τη διαδικασία πωλήσεων Δημοτικών Τεμαχίων.

Στο πλαίσιο των προνοιών της Νομοθεσίας, ο Δήμος Λάρνακας προχωρεί σε συνεργασία με την εταιρεία Lanomex στην προώθηση υλοποίησης του έργου.