20/12/2013 - Εκστρατεία Στήριξης Κοινωνικού Παντοπωλείου