10/07/2020 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας παρευρέθηκε την Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020 στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με σκοπό την ενημέρωση για τη διαδικασία μεταφοράς των εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων και υγραερίου από τη Λάρνακα στο Βασιλικό.

Ο Δήμαρχος Λάρνακας εξέφρασε την ικανοποίηση του σε σχέση με την μετακίνηση  των υγρών καυσίμων για τα οποία τρείς Εταιρείες δραστηριοποιούνται πλέον εξολοκλήρου στο Βασιλικό και η τέταρτη Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία μεταφοράς, με ορίζοντα το τέλος Ιουλίου 2020, για να αρχίσει σταδιακά η λειτουργία της στο Βασιλικό.

Ωστόσο, παρά την έκδοση των Αδειών Οικοδομής για τις νέες εγκαταστάσεις υγραερίου στο Βασιλικό, σοβαρό πρόβλημα παραμένει η επίλυση του θέματος που εκκρεμεί για το σημείο εκφόρτωσης των πλοίων που θα μεταφέρουν το υγραέριο.

Ο Δήμαρχος Λάρνακας ανάφερε για πολλοστή φορά ότι η εξεύρεση λύσης για το συγκεκριμένο θέμα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου Λάρνακα, καθότι δεν είναι ο αρμόδιος φορέας. Αλλά από την στιγμή που αυτό το θέμα υφίσταται και μπορεί να είναι ο βασικός λόγος για επιπλέον καθυστέρηση στην μετακίνηση των εγκαταστάσεων υγραερίου, τότε ο Δήμος δεν μπορεί να είναι απλά παρατηρητής και καλεί τις αρμόδιες Κυβερνητικές Υπηρεσίες να εξεύρουν την λύση με αποτελεσματικό τρόπο εφαρμογής της.

Οι Αρμόδιες Υπηρεσίες και Τμήματα, ο Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, της Αρχής Λιμένων Κύπρου και των πιο πάνω Εταιρειών ενημέρωσαν την Επιτροπή και τους παρόντες, ότι κατέληξαν σε μια διαδικασία εξεύρεσης λύσης για το εμπόδιο που υφίσταται. Παρόλα αυτά, εκκρεμεί η αποδοχή αυτής της διαδικασίας σε πολιτικό επίπεδο από τα Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Η θέση του Δήμου Λάρνακας είναι ότι αναμένουμε συγκεκριμένες ενέργειες και αποφάσεις από τους αρμόδιους Υπουργούς (ανεξάρτητα με το ποιά θα είναι η τελική λύση εκφόρτωσης που θα αποφασιστεί) για το πώς δεν θα ξεφύγουμε κατά πολύ από τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα. Αυτό είναι κάτι που θα απαιτήσουμε με κάθε πιθανό τρόπο ως Λάρνακα.

Για ακόμα μια φορά, ως Λάρνακα, τονίζουμε την ανάγκη της άμεσης σύγκλισης της Διυπουργικής Επιτροπής για επίλυση όλων των εκκρεμοτήτων και παρά το γεγονός ότι θεωρούμε ότι οι 2 εβδομάδες είναι πάρα πολύς χρόνος κατά τον οποίο θα συνέλθει εν νέου η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για να απαντήσει τα πιο πάνω, θεωρούμε ότι θα πρέπει να ανακοινωθεί η οριστική επίλυση του προβλήματος τουλάχιστο σε αυτή τη συνάντηση με ξεκάθαρες απαντήσεις.