03/12/2020 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας σε πρόσφατη συνεδρία του ενέκρινε συγκεκριμένες εκπτώσεις σε Εταιρείες Διεθνών Δραστηριοτήτων ως ακολούθως:

  1. Ενεργείς Εταιρείες οι οποίες ανήκουν στον ίδιο Όμιλο Εταιρειών, θα καταβάλουν:

Επαγγελματική Αδεία: €150,  νοουμένου ότι θα προσκομίσουν τα πιο κάτω:

  • Εταιρείες οι οποίες ανήκουν σε Όμιλο Εταιρειών πρέπει να προσκομίσουν Group Structure όπου θα φαίνεται το ποσοστό συμμετοχής της κάθε Εταιρείας στον Όμιλο για το έτος 2020, υπογεγραμμένο από εγκεκριμένο Λογιστή/ Ελεγκτή με σχετική βεβαίωση όπου θα επιβεβαιώνεται η ορθότητα των τα πιο πάνω σε επιστολόχαρτο του Ελεγκτικού Οίκου.  

 

  1. Άδεια Χρήσης/ Διατήρησης Επαγγελματικού Υποστατικού: θα διαγράφεται, νοουμένου ότι η Άδεια Χρήσης/ Διατήρησης Επαγγελματικού Υποστατικού για το υποστατικό καταβάλλεται από εγκεκριμένο Λογιστή/ Ελεγκτή ή Δικηγορικό Γραφείο ή Εταιρεία παροχή Διοικητικών Υπηρεσιών.

 

  1. Οι φορολογίες για αδρανείς Εταιρείες διαγράφονται, νοουμένου ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση  από  εγκεκριμένο Λογιστή/ Ελεγκτή ή Δικηγορικό Γραφείο για το έτος 2020, ότι η Εταιρεία είναι αδρανής με βάση τη Νομολογία του Έφορου Φορολογίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι ενστάσεις θα γίνονται αποδεκτές δεδομένου ότι θα υποβληθούν στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη του Δήμου Λάρνακας εντός 75 ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στο τιμολόγιο του Δήμου Λάρνακας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη (τηλ. 24653892).  

Στο πιο κάτω θα βρείτε πληροφορίες που αφορούν στον ορισμό των Αδρανών Εταιρειών με βάση την σχετική εγκύκλιο του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων ημερ. 30.01.2014 όπως και βεβαίωση Αδρανούς Εταιρείες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με τον τηλ. 24816545/547 και με τα Γραφεία του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Δημότη. 

                                   

ΛΑΡΝΑΚΑ, 3 Δεκεμβρίου 2020

 

Πρότυπο Βεβαίωσης αδρανούς εταιρείας

Καθορισμός ενιαίας πολιτικής για την επιβολή δικαιωμάτων άσκησης επιχείρησης σε νομικά πρόσωπα των οποίων το εγγεγραμμένο γραφείο ή και η διαχείριση των εργασιών τους γίνεται από δικηγορικά ή λογιστικά ή ελεγκτικά γραφεία ή και γραφεία παροχής γραμματειακών ή διοικητικών υπηρεσιών